"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód".
(Obj. 14,6-7)
ROZWAŻANIA_LOKALNE

Mówcy


 • Klaudia Karauda

  "Kuszenie"


  Elżbieta Horab

  "Modlitwa wstawiennicza"


  Elżbieta Horab

  "Dlaczego?"


  Elżbieta Horab

  "Mądrość"


  Joanna Szulc

  "Chrystus - mój Pan i Bóg"


  Joanna Szulc

  "Boża łaska"


  Joanna Szulc

  "Kościół jako wspólnota"