"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód".
(Obj. 14,6-7)
O.NAS

ADWENTYŚCI ŁÓDŹ-GÓRNA


Jako Adwentyści Dnia Siódmego należymy do nurtu protestanckiego (ewangelickiego) powstałego w XVI w. w wyniku reformacji. Jesteśmy więc spadkobiercami myśli luterańskiej. Jako Kościół liczymy ponad 25 mln wyznawców (w Polsce ok. 10tys.)

W co wierzymy?

Wierzymy w jednego prawdziwego Boga, który jest Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszym, uznając Chrystusa za jedynego Pośrednika i Zbawiciela świata, który poprzez swojego Ducha działa w życiu nawróconego człowieka. Wiarę w Niego można wyznać jedynie przyjmując chrzest w wieku dorosłym, bowiem tylko dorosła osoba może podejmować tak ważne dla siebie decyzje.

Uznajemy spowiedź powszechną, dlatego każdy powinien grzechy spowiadać jedynie Bogu, a grzechy przeciwko bliźniemu wyznać bliźniemu i zadośćuczynić mu.

Dużą wagę przywiązujemy do czytania i praktykowania treści Pisma Świętego.

Dniem kultu jest – biblijny szabat.

Jako protestanci nie uznajemy narosłej w ciągu wieków tradycji, w tym: celibatu, kultu świętych, obrazów, relikwii, spowiedzi usznej, chrztu niemowląt i wiary w piekło i czyściec, co różni nas od kościoła powszechnego.


Nasz zbór

Stanowimy wspólnotę, która kultywuje rodzinną, przyjacielską i duchową atmosferę.

Modlimy się wspólnie, spotykamy na nabożeństwach, organizujemy uroczystości i staramy się wspierać się wzajemnie w duchu i prawdzie.

Nabożeństwa w naszym zborze odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.30 przy ul. Płockiej 28 (od ul.Kilińskiego).

Opieka duszpasterska

Opieką duszpasterską służy pastor Zbigniew Makarewicz – ciepły, serdeczny człowiek, z którym kontakt będzie na pewno duchowym przeżyciem.* studium biblijne w Klubie Dobrego Słowa,

* terapię duchową połączoną z elementami psychoterapii. Spotkania takie nie są zobowiązujące i można się na nie umówić, pisząc mejla na adres: wa-wa@advent.pl. Spotkania mogą mieć także formę mejlową lub odbywać się na skypie,

* służy pomocą wszystkim , którzy mają jakiś problem lub chcą porozmawiać na tematy biblijne czy duchowe,

Co robimy w naszym kościele?

Jako społeczność zborowa organizujemy różne ciekawe inicjatywy, do których należą:

* Koncerty charytatywne na rzecz potrzebujących. Co roku, od 20 lat, włączamy się też w akcję WOŚP

* Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi w Klubie Zdrowia: lekarzami, studentami medycyny, rehabilitantami, dietetykami i naukowcami.

* Organizujemy wyprawy weekendowe w plener, które stanowią swoiste rekolekcje duchowe.

* W naszym zborze (parafii) działa Amatorska Grupa Teatralna ,,Cogito", która prezentuje swój dorobek w szkołach, domach kultury i placówkach kulturalnych. Przesłaniem grupy jest nie tylko realizacja własnych pasji, ale prezentowanie ponadczasowych wartości moralnych poprzez sztukę, w tym pantomimę, etiudy dramatyczne.

* W naszym zborze od wielu lat gra i tworzy zespół muzyczny „The Saved” (w repertuarze: gospel, jazz, soul), który towarzyszy naszym nabożeństwom i uroczystym spotkaniom. Nabożeństwa więc są pełne muzyki, śpiewu i radości z obecności Bożej.

* Co tydzień (w piątki) odbywają się także spotkania młodzieży, podczas których wzmacniamy się, modląc się o siebie i poruszając duchowe tematy. Rozważamy na nich fragmenty Pisma Świętego i dyskutujemy na wybrane tematy.

* Raz na kilka miesięcy spotykamy się na wspólnym posiłku zwanym agape, gdzie możemy wszyscy cieszyć się wspólnotą stołu.