"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód".
(Obj. 14,6-7)
KAZANIA_LOKALNE

Mówcy


 • pastor Andrzej Siciński

  W świecie przemocy i nienawiści  pastor Zbigniew Makarewicz

  Dojrzali do pełni Chrystusa  pastor Czesław Czajka

  Trzy błogosławieństwa z Objawienia Jana  pastor Wojciech Stelmach

  Wiara czy zwątpienie  pastor Mirosław Karauda

  Największa potrzeba człowieka  pastor Zbigniew Makarewicz

  Dotyk Boga  Tomasz Karauda

  Bym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem..  pastor Zbigniew Makarewicz

  Aktywni do końca dni  pastor Łukasz Romanowski

  Z wiary żyć będziecie  pastor Mirosław Karauda

  O zmartwychwstaniu  pastor Zbigniew Makarewicz

  Obóz cudów • pastor Jarosław Dzięgielewski

  Biblijne szafarstwo  pastor Mariusz Zaborowski

  Małe lisy w winnicy Pańskiej  pastor Mirosław Karauda

  Wzrastanie w Chrystusie