"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód".
(Obj. 14,6-7)
GALERIA

GALERIA • UROCZYSTOŚCI
  CHRZTU

  KONCERTY
  CHARYTATYWNE

  SPOTKANIA
  SENIORÓW  WSPOMNIENIA
  Z PODRÓŻY TOMKA I IWONKI

KĄCIK
MŁODZIEŻY

NASZE
DZIECI