"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód".
(Obj. 14,6-7)
CZYTELNIA

CZYTELNIA KSIĄŻKI


Droga do Chrystusa

Miłość Boża

Zarówno przyroda, jak i objawienie świadczą o miłości Bożej. Nasz Ojciec niebiański jest źródłem życia, mądrości i radości. Popatrzmy na wspaniałe i piękne dzieła przyrody. Pomyślmy o ich cudownym przystosowaniu do potrzeb i szczęścia nie tylko człowieka, ale wszystkich żyjących stworzeń. O miłości Stwórcy mówi nam światło słońca i deszcz, który cieszy i odświeża ziemię, mówią wzgórza, morza i rośliny. To Bóg jest Tym, który zaspokaja codzienne potrzeby wszystkich swoich stworzeń. Psalmista wyraża to w pięknych słowach:
„Oczy wszystkich oczekują Ciebie; Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.” Psalm 145,15.16

Czytaj całość»


Aby poznać Boga

Dzień pierwszy

Bóg jest miłością. Jednak czy mogę być tego pewien? Skąd mogę wiedzieć, jaki On jest naprawdę? Dlaczego potrzebny jest mi Bóg? Przecież wcale nie jestem tak złym człowiekiem.... Właściwie nikt nie był zbyt zaskoczony tym, że uroczystość zaślubin nie rozpoczęła się w oznaczonym czasie. Jest coś takiego ze ślubami, co powoduje, że często rozpoczynają się one później. Być może dlatego, że tak wiele osób musi się przygotować. Zaproszone panny zebrały się na wyznaczonym miejscu spotkania. Zwykłemu podnieceniu podczas ostatnich przygotowań towarzyszyły szybkie spojrzenia na zegar...

Czytaj całość»


Niesłychana łaska

Śmierć Daga
Hammarskjölda i prawda o Bogu

Co możesz zrobić, gdy nikt ci nie wierzy? Biedny Wade Miller! Chciał tylko dwa bilety na mecze siatkówki podczas Igrzysk Olimpijskich. Jednak gdy zatelefonował do biura biletów Olimpiady w Atlancie i złożył zamówienie, urzędniczka z drugiej strony nie uwierzyła mu. Kiedy Miller podał jej swój adres w Santa Fe, w Nowym Meksyku, poprosiła by zaczekał chwilę, a gdy wróciła to telefonu, powiedziała mu, że nie może sprzedać biletów komuś, kto mieszka poza Stanami Zjednoczonymi.....

Czytaj całość»
Nauki z Góry Błogosławieństw

Wzgórze

Kazanie na Górze jest głosem płynącym od tronu Bożego - błogosławieństwem nieba dla ziemi, poselstwem łaski i prawdy. Dano je ludzkości jako światłość z nieba - jako boski kodeks naszych obowiązków względem Boga i bliźnich. Jezus jako mistrzowski nauczyciel wyraził w nim to, co jest wolą i zamiarem Ojca niebieskiego. Kazanie na Górze jest nadzieją i pociechą w zwątpieniach, a także i w ciężkich próbach życiowych, a błogosławieństwa zawarte w nim są pozdrowieniami Chrystusa, skierowanymi do całej ludzkości. Treść tych błogosławieństw jest tak wzniosła, że od razu daje się odczuć, iż nie pochodzą one z ziemi, lecz że spłynęły do nas ze świata boskiej światłości. Mówiąc językiem obrazowym - są one podobne do wody wytryskającej wysoko z leczniczego zdroju. Moc Boża zawarta w nich przechodzi nasze pojęcia i wyobrażenia. Jedynie serca prawdziwie miłujące są zdolne ją odczuć i ogarnąć, ponieważ wyraża się ona w nieskończonej miłości Bożej do wszelkiego stworzenia. W Kazaniu na Górze Chrystus pochwala te cechy charakteru ludzkiego, które "zjadaczy chleba przemieniają w aniołów", a jednocześnie boleje nad ludźmi, którzy szukają w świecie taniego poklasku, przemijających bogactw i złudnej rozkoszy. Błogosławi tych wszystkich, którzy przyjmują Jego światło, a życie swoje kształtują według Jego boskiego życia. Ubogim w duchu, smutnym, cichym, sprawiedliwym, miłosiernym, szlachetnym, prześladowanym i wzgardzonym Zbawiciel świata otwiera ramiona i woła: "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Mat. 11,28). Chrystus patrząc na upadek moralny człowieka widzi w jego sercu coś jeszcze innego niż grzech, więcej niż grzech - śmierć, a zarazem znajduje w nim zadatki dobra, które odpowiednio pielęgnowane i rozwijane według Słowa Bożego pozwalają człowiekowi osiągnąć wyżyny doskonałości. W takim spojrzeniu na człowieka odkrywamy nieskończoną mądrość i miłość Boskiego Nauczyciela, który wie, że przez zbawienie będzie uwielbiony Stwórca. Błogosławieństwa wypowiedziane przez Chrystusa w Kazaniu na Górze zachowują swoją moc przez wszystkie wieki; każde ich słowo jest klejnotem ze skarbnicy prawdy, a podane w nich zasady życia duchowego mają zbawienne znaczenie dla wszystkich ludzi. W Kazaniu na Górze Chrystus wyraził swoją nadzieję i wiarę w udoskonalenie charakteru człowieka oraz błogosławi tym, którzy przez wiarę i miłość do Syna Bożego dążą do doskonałości według wskazań Jego nauki: "Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest" (Mat. 5,48).

Czytaj całość»

Audiobooki


  • Wielki Bój

  • Wielki Bój